Piletický potok

Piletický potok → Labe → Severní moře

Popis

Piletický potok se nachází na Králove Hradecku a je asi 6 km dlouhý. Potok vzniká soutokem Černilovského a Librantického potoka u obce Rusek a ústí do Labe v Hradci Královém. Plocha povodí potoka je 50,198 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Piletický potok
Identifikátor 10102127
Hydrologické pořadí 1-01-04-034
Plocha povodí 50,198 km2
Celková délka 6,2 km
Délka na územé ČR 6,2 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?