Menší Vltavice

Menší Vltavice → VltavaLabe → Severní moře

Popis

Menší Vltavice je asi 8 km dlouhý potok na Šumavě. Potok prameni v Rakousku u osady Dürnau, která se nachází nedaleko českých hranic a ústí do Vltavy ve Vyšším Brodě. Plocha povodí potoka je 21,758 km2.

Menší Vltavice je vodárensky významným vodním tokem.

Mezi významné přítoky potoka patří - Mezní potok.

Na Menší Vltavici se nacházejí dvě vodní elektrárny a to MVE Kláštěr Vyšší Brod a MVE Menší Vltavice.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Menší Vltavice
Identifikátor 10101964
Hydrologické pořadí 1-06-01-122
Plocha povodí 21,758 km2
Celková délka 8,2 km
Délka na územé ČR 6,6 km
Země Rakousko, Česko

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Mezní potok 1-06-01-122 ? km2 3,0 km
Jezevčí potok 1-06-01-122 ? km2 1,7 km

Vodní elektrárny

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Klášter Vyšší Brod 50 kW 0,15 GWh 2 x Bánki
MVE Menší Vltavice 22 kW ? GWh 1

Vodárny

VodárnaMax. kapacita vodárny
Vyšší Brod - ÚV6,0*
*Část vody je odebírána z podzemních zdrojů

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?