Rybná

Rybná → LužniceVltavaLabe → Severní moře

Popis

Rybná je asi 8 km dlouhý potok na hranicích Česka a Rakouska v jižních Čechách. Potok pramení nedaleko Nové Vsi nad Lužnicí a ústí do Lužnice. Plocha povodí potoka je 10,188 km2.

Potok tvoří státní hranici s Rakouskem.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Rybná
Identifikátor 10101902
Hydrologické pořadí 1-07-02-001
Plocha povodí 10,188 km2
Celková délka 7,6 km
Délka na územé ČR 7,6 km
Země Česko, Rakousko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?