Halámecký potok

Halámecký potok → LužniceVltavaLabe → Severní moře

Popis

Halámecký potok se nachází na hranicích Česka a Rakouska v jižních Čechách a je asi 11 km dlouhý. Potok prameni v Rakousku u obce Alt Nagelberg, která se nachází nedaleko českých hranic a ústí do Lužnice u Halámek. Plocha povodí potoka je 18,639 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Halámecký potok
Identifikátor 10101697
Hydrologické pořadí 1-07-02-005
Plocha povodí 18,639 km2
Celková délka 10,8 km
Délka na územé ČR 5,0 km
Země Rakousko, Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?