Řezná

Řezná → Schwarzer Regen → Regen → Dunaj → Černé moře

Popis

Řezná je asi 25 km dlouhá říčka na Šumavě. Říčka pramení u Železné Rudy a soutokem s říčkou Kleiner Regen vzniká řeka Schwarzer Regen ve městě Zwiesel. Plocha povodí říčky je 176,37 km2.

Na Řezné se nachází jedna vodní elektrárna a to MVE Železná Ruda.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Řezná
Identifikátor 10101613
Hydrologické pořadí 4-02-01-001
Plocha povodí 176,37 km2
Celková délka 24,8 km
Délka na územé ČR 8,4 km
Země Česko, Německo

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Grádelský potok 4-02-01-001 ? km2 3,5 km

Vodní elektrárny

(Pouze na území ČR)
Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Železná Ruda 8 kW ? GWh 1
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?