Dolský potok

Dolský potok → TepláOhřeLabe → Severní moře

Popis

Dolský potok se nachází ve Slavkovském lese a je asi 11 km dlouhý. Potok pramení u obce Prameny a ústí do Teplé u Bečova nad Teplou. Plocha povodí potoka je 9,216 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Dolský potok
Identifikátor 10101454
Hydrologické pořadí 1-13-02-018
Plocha povodí 9,216 km2
Celková délka 10,6 km
Délka na územé ČR 10,6 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?