Lužní potok

Lužní potok → Rokytnice → Sála → Labe → Severní moře

Popis

Lužní potok se nachází v Ašském výběžku a je asi 8 km dlouhý. Potok pramení u obce Štítary a ústí do Rokytnice u Trojmezího. Plocha povodí potoka je 14,8 km2.

Potok tvoří státní hranici s Německem.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Lužní potok
Identifikátor 10101405
Hydrologické pořadí 1-15-05-006
Plocha povodí 14,8 km2
Celková délka 8,4 km
Délka na územé ČR 8,4 km
Země Česko, Německo

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?