Božanovský potok

Božanovský potok → Stěnava → Kladská Nisa → Odra → Balstké moře

Popis

Božanovský potok se nachází v Broumovském výběžku a je asi 9 km dlouhý. Potok pramení u jižně od Martínkovic a ústí do Stěnavy. Plocha povodí potoka je 20,034 km2.

Potok tvoří státní hranici s Polskem.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Božanovský potok
Identifikátor 10101255
Hydrologické pořadí 2-04-03-023
Plocha povodí 20,034 km2
Celková délka 9,0 km
Délka na územé ČR 9,0 km
Země Česko, Polsko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?