Brtevský potok

Brtevský potok → DědinaOrliceLabe → Severní moře

Popis

Brtevský potok se nachází v podhůří Orlických hor a je asi 9 km dlouhý. Potok pramení u obce Bačetín a ústí do Dědiny v Dobrušce. Plocha povodí potoka je 17,089 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Brtevský potok
Identifikátor 10101190
Hydrologické pořadí 1-02-03-018
Plocha povodí 17,089 km2
Celková délka 8,9 km
Délka na územé ČR 8,9 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?