Kunčinský potok

Kunčinský potok → TřebůvkaMorava → Dunaj → Černé moře

Popis

Kunčinský potok se nachází okresu Svitavy a je asi 10 km dlouhý. Potok pramení u obce Nový Ves a ústí do Třebůvky v Moravské Třebové. Plocha povodí potoka je 56,143 km2.

Kunčinský potok je vodárensky významným vodním tokem.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Kunčinský potok
Identifikátor 10101115
Hydrologické pořadí 4-10-02-072
Plocha povodí 56,143 km2
Celková délka 9,6 km
Délka na územé ČR 9,6 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?