Hartský potok

Hartský potok → Labe → Severní moře

Popis

Hartský potok se nachází podhůří Krkonoš a je asi 9 km dlouhý. Potok pramení u obce Záboří a ústí do Labe ve Dvoře Královém. Plocha povodí potoka je 21,352 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Hartský potok
Identifikátor 10101096
Hydrologické pořadí 1-01-01-070
Plocha povodí 21,352 km2
Celková délka 9,3 km
Délka na územé ČR 9,3 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?