Volarský potok

Volarský potok → Teplá VltavaVltavaLabe → Severní moře

Popis

Volarský potok se nachází na Šumavě a je asi 11 km dlouhý. Potok pramení na úbočí hory Jeldová a ústí do Teplé Vltavy u obce Chlum. Plocha povodí potoka je 32,772 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Volarský potok
Identifikátor 10101037
Hydrologické pořadí 1-06-01-040
Plocha povodí 32,772 km2
Celková délka 11,0 km
Délka na územé ČR 11,0 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?