Telčský potok (Rudolický)

Telčský potok (Rudolický) → Načetínský potokFlájský potok → Sapava → Moldavský potok → Mulda → Labe → Severní moře

Popis

Telčský potok, někdy také těž Rudolický, se nachází v Krušných horách a je asi 10 km dlouhý. Potok pramení u obce Rudolice v Horách a ústí do Načetínského potoka. Plocha povodí potoka je 18,76 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Telčský potok (Rudolický)
Identifikátor 10101016
Hydrologické pořadí 1-15-03-046
Plocha povodí 18,76 km2
Celková délka 9,7 km
Délka na územé ČR 9,7 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?