Habartovský potok

Habartovský potok → OhřeLabe → Severní moře

Popis

Habartovský potok se nachází na Sokolovsku a je asi 10 km dlouhý. Potok pramení u obce Květná a ústí do Ohře u Dasnice. Plocha povodí potoka je 19,973 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Habartovský potok
Identifikátor 10101009
Hydrologické pořadí 1-13-01-086
Plocha povodí 19,973 km2
Celková délka 9,8 km
Délka na územé ČR 9,8 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?