Trnávka

Trnávka → DřevniceMorava → Dunaj → Černé moře

Popis

Trnávka je asi 11 km dlouhý potok ve Zlínském kraji. Potok pramení na Hostýnských vrších a ústí do Dřevnice ve Slušovicích. Plocha povodí potoka je 21,049 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Trnávka
Identifikátor 10100942
Hydrologické pořadí 4-13-01-008
Plocha povodí 21,049 km2
Celková délka 11,0 km
Délka na územé ČR 11,0 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?