Zadní Liboc

Zadní Liboc → Libocký potokOhřeLabe → Severní moře

Popis

Zadní Liboc je asi 11 km dlouhý potok na Chebsku. Potok pramení u obce Počátky a ústí do Libockého potoka v Libockém Dole. Plocha povodí potoka je 17,939 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Zadní Liboc
Identifikátor 10100887
Hydrologické pořadí 1-13-01-077
Plocha povodí 17,939 km2
Celková délka 11,2 km
Délka na územé ČR 11,2 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?