Jedlovský potok

Jedlovský potok → JihlavaSvratkaDyjeMorava → Dunaj → Černé moře

Popis

Jedlovský potok se nachází na Vysočině a je asi 11 km dlouhý. Potok pramení u obce Opatov a ústí do Jihlavy v Dvorcích. Plocha povodí potoka je 27,664 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Jedlovský potok
Identifikátor 10100880
Hydrologické pořadí 4-16-01-026/3
Plocha povodí 27,664 km2
Celková délka 10,8 km
Délka na územé ČR 10,8 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?