Příbramský potok

Příbramský potok → LitavkaBerounkaVltavaLabe → Severní moře

Popis

Příbramský potok se nachází na Příbramsku a je asi 11 km dlouhý. Potok pramení u obce Konětopy a ústí do Litavky u Trhových Dušníků. Plocha povodí potoka je 33,118 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Příbramský potok
Identifikátor 10100845
Hydrologické pořadí 1-11-04-008
Plocha povodí 33,118 km2
Celková délka 11,2 km
Délka na územé ČR 11,2 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?