Stříbrný potok

Stříbrný potok → SvatavaOhřeLabe → Severní moře

Popis

Stříbrný potok se nachází v Krušných horách a je asi 12 km dlouhý. Potok pramení v přírodním parku Přebuz a ústí do Svatavy u Kraslic. Plocha povodí potoka je 29,272 km2.

Stříbrný potok je vodárensky významným vodním tokem.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Stříbrný potok
Identifikátor 10100810
Hydrologické pořadí 1-13-01-098
Plocha povodí 29,272 km2
Celková délka 12,4 km
Délka na územé ČR 12,4 km
Země Česko

Mapa

Vodní elektrárny

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Lipovská cesta 55 kW ? GWh 3
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?