Jindřichovický potok

Jindřichovický potok → Hvízda → Bobr → Odra → Baltské moře

Popis

Jindřichovický potok se nachází ve Slezsku a je asi 17 km dlouhý. Potok pramení u obce Nové Město pod Smrkme a ústí do vodního toku Hvízda v polském městě Leśna. Plocha povodí potoka je 41,836 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Jindřichovický potok
Identifikátor 10100778
Hydrologické pořadí 2-04-06-004
Plocha povodí 41,836 km2
Celková délka 16,8 km
Délka na územé ČR 11,8 km
Země Česko, Polsko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?