Stoka

Stoka → OhřeLabe → Severní moře

Popis

Stoka je asi 13 km dlouhý potok ve Slavkovském lese. Stoka pramení u obce Krásno ústí do Ohře v Lokti. Plocha povodí potoka je 70,065 km2.

Jediným významným přítokem potoka je Dlouhá stoka.

Na Stoce se nacházejí dvě vodní elektrárny a to MVE Horní Slavkov a MVE Loket - Údolí.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Stoka
Identifikátor 10100695
Hydrologické pořadí 1-13-01-135
Plocha povodí 70,065 km2
Celková délka 13,0 km
Délka na územé ČR 13,0 km
Země Česko

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Dlouhá stoka 1-13-01-135 ? km2 23,7 km

Vodní elektrárny

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Horní Slavkov 44 kW ? GWh 2
MVE Loket - Údolí 30 kW ? GWh 2
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?