Prášilský potok

Prášilský potok → KřemelnáOtavaVltavaLabe → Severní moře

Popis

Prášilský potok se nachází na Šumavě a je asi 13 km dlouhý. Potok prameni v Německu na úbočí hory Plesná nedaleko českých hranic a ústí do Křemelné. Plocha povodí potoka je 44,975 km2.

Potok tvoří státní hranici s Německem.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Prášilský potok
Identifikátor 10100690
Hydrologické pořadí 1-08-01-026
Plocha povodí 44,975 km2
Celková délka 13,1 km
Délka na územé ČR 12,8 km
Země Německo, Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?