Živný potok (Prachatický)

Živný potok (Prachatický) → BlaniceOtavaVltavaLabe → Severní moře

Popis

Živný potok, někdy také těž Prachatický, se nachází v okresu Prachatoce a je asi 14 km dlouhý. Potok pramení u obce Chroboly a ústí do Blanice u Husince. Plocha povodí potoka je 44,28 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Živný potok (Prachatický)
Identifikátor 10100673
Hydrologické pořadí 1-08-03-030
Plocha povodí 44,28 km2
Celková délka 13,6 km
Délka na územé ČR 13,6 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?