Malá Libava

Malá Libava → Libava (Velká Libava)OhřeLabe → Severní moře

Popis

Malá Libava je asi 16 km dlouhý potok ve Slavkovském lese. Potok pramení u obce Laty a ústí do Libavy u Libavského Údolí. Plocha povodí potoka je 18,77 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Malá Libava
Identifikátor 10100649
Hydrologické pořadí 1-13-01-083
Plocha povodí 18,77 km2
Celková délka 15,5 km
Délka na územé ČR 15,5 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?