Dolnonětčický potok

Dolnonětčický potok → MoštěnkaMorava → Dunaj → Černé moře

Popis

Dolnonětčický potok se nachází v okresu Přerov a je asi 15 km dlouhý. Potok pramení u obce Valšovice a ústí do Moštěnky u Radkovic. Plocha povodí potoka je 35,311 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Dolnonětčický potok
Identifikátor 10100637
Hydrologické pořadí 4-12-02-081
Plocha povodí 35,311 km2
Celková délka 15,2 km
Délka na územé ČR 15,2 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?