Kočičí potok

Kočičí potok → SmědáLužická NisaOdra → Baltské moře

Popis

Kočičí potok se nachází ve Frýdlantském výběžku a je asi 19 km dlouhý. Potok pramení u obce Bulovka a ústí do Smědé u polské vodní nádrže Niedów. Plocha povodí potoka je 29,991 km2.

Potok tvoří státní hranici s Polskem.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Kočičí potok
Identifikátor 10100627
Hydrologické pořadí 2-04-10-031
Plocha povodí 29,991 km2
Celková délka 19,2 km
Délka na územé ČR 13,7 km
Země Česko, Polsko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?