Nová řeka

Nová řeka → NežárkaLužniceVltavaLabe → Severní moře

Popis

Nová řeka je asi 14 km dlouhý uměle vytvořený kanál na Třeboňsku. Kanál začíná na jezu Rozvodí, kde se odděluje od Lužnice a je zaústěn do Nežárky nedaleko Stráže nad Nežárkou. Plocha povodí kanálu je 66,984 km2.

Byl vybudován Jakubem Krčínem v roce 1585-1587, aby ochránil Třeboňskou soustavu rybníku před povodni.

Na Nové řece se nachází jedna vodní elektrárna a to MVE Mláka.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Nová řeka
Identifikátor 10100587
Hydrologické pořadí 1-07-03-058
Plocha povodí 66,984 km2
Celková délka 13,6 km
Délka na územé ČR 13,6 km
Země Česko

Mapa

Hlasné profily

NázevPlocha povodíProcento povodíAktuální průtokStoletý průtokPrůměrný průtok
[ km2 ][ % ][ m3/s ][ m3/s ]
Mláka 64,70 96,59 ZDE 113 5,2

Vodní elektrárny

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Mláka 100 kW ? GWh 2
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?