Křtinský potok

Křtinský potok → SvitavaSvratkaDyjeMorava → Dunaj → Černé moře

Popis

Křtinský potok se nachází v Moravské krasu a je asi 16 km dlouhý. Potok pramení u obce Bukovina a ústí do Svitavy v Adamově. Plocha povodí potoka je 69,679 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Křtinský potok
Identifikátor 10100507
Hydrologické pořadí 4-15-02-100
Plocha povodí 69,679 km2
Celková délka 15,6 km
Délka na územé ČR 15,6 km
Země Česko

Mapa

Vodárny

VodárnaMax. kapacita vodárny
Úpravna vody - Josefov30,0

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?