Studenský potok

Studenský potok → Hamerský potokNežárkaLužniceVltavaLabe → Severní moře

Popis

Studenský potok se nachází v Javořické vrchovině a je asi 16 km dlouhý. Potok pramení na úbočí vrchu Javořice a ústí do Hamerského potoka v Meziříčském rybníce. Plocha povodí potoka je 26,859 km2.

Studenský potok je vodárensky významným vodním tokem.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Studenský potok
Identifikátor 10100504
Hydrologické pořadí 1-07-03-035
Plocha povodí 26,859 km2
Celková délka 15,9 km
Délka na územé ČR 15,9 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?