Chvalšinský potok

Chvalšinský potok → Polečnice (Kájovský potok)VltavaLabe → Severní moře

Popis

Chvalšinský potok se nachází v okresu Český Krumlov a je asi 18 km dlouhý. Potok pramení ve Vojenském újezde Boletice a ústí do Polečnici u Kájova. Plocha povodí potoka je 89,993 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Chvalšinský potok
Identifikátor 10100489
Hydrologické pořadí 1-06-01-176
Plocha povodí 89,993 km2
Celková délka 17,8 km
Délka na územé ČR 17,8 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?