Myslůvka

Myslůvka → Moravská DyjeDyjeMorava → Dunaj → Černé moře

Popis

Myslůvka je asi 16 km dlouhý potok v okresu Jihlava. Potok pramení u obce Lhotka a ústí do Moravské Dyje u Černíče. Plocha povodí potoka je 66,981 km2.

Na Myslůvce se nacházejí dvě vodní elektrárny a to MVE Kostelní Myslová a MVE Krahulčí u Telče.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Myslůvka
Identifikátor 10100482
Hydrologické pořadí 4-14-01-010
Plocha povodí 66,981 km2
Celková délka 16,2 km
Délka na územé ČR 16,2 km
Země Česko

Mapa

Vodní elektrárny

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Kostelní Myslová 7 kW ? GWh 1
MVE Krahulčí u Telče 15 kW ? GWh 1
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?