Černá strouha (Černská)

Černá strouha (Černská) → Labe → Severní moře

Popis

Černá strouha, někdy také těž Černská, je asi 16 km dlouhý potok na Pardubicku. Potok pramení u obce Osičky a ústí do Labe u Černé u Bohdanče. Plocha povodí potoka je 78,909 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Černá strouha (Černská)
Identifikátor 10100459
Hydrologické pořadí 1-03-04-033
Plocha povodí 78,909 km2
Celková délka 16,3 km
Délka na územé ČR 16,3 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?