Bílý potok

Bílý potok → SvratkaDyjeMorava → Dunaj → Černé moře

Popis

Bílý potok se nachází v okresu Svitavy a je asi 16 km dlouhý. Potok pramení u obce Pomezí a ústí do Svratky u Borovic. Plocha povodí potoka je 100,513 km2.

Na Bílém potoce se nachází jedna vodní elektrárna a to MVE Lačnov u Korouhve.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Bílý potok
Identifikátor 10100452
Hydrologické pořadí 4-15-01-010
Plocha povodí 100,513 km2
Celková délka 16,4 km
Délka na územé ČR 16,4 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?