Bohdalovský potok

Bohdalovský potok → OslavaJihlavaSvratkaDyjeMorava → Dunaj → Černé moře

Popis

Bohdalovský potok se nachází na Vysočině a je asi 17 km dlouhý. Potok pramení u obce Rudolec a ústí do Oslavy v Ostrově nad Oslavou. Plocha povodí potoka je 52,395 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Bohdalovský potok
Identifikátor 10100451
Hydrologické pořadí 4-16-02-008
Plocha povodí 52,395 km2
Celková délka 17,4 km
Délka na územé ČR 17,4 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?