Spréva

Spréva → Havola → Labe → Severní moře

Popis

Spréva je asi 378 km dlouhá řeka v Německu. Českého území se dotýká ve Šluknovském výběžku, kde tvoří státní hranici. Řeka prameni v Německu u obce Walddorf, která se nachází nedaleko českých hranic a ústí do Havoly v Berlíně. Plocha povodí řeky je 9 858 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Spréva
Identifikátor 10100441
Hydrologické pořadí 1-15-01-035
Plocha povodí 9858 km2
Celková délka 378 km
Délka na územé ČR 1,5 km
Země Německo, Česko

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Jiříkovský potok 1-15-01-038 12,64 km2 8,2 km
Rožanský potok 1-15-01-046 52,71 km2 11,1 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?