Ostrovský potok

Ostrovský potok → SázavaVltavaLabe → Severní moře

Popis

Ostrovský potok se nachází v okresu Kutná Hora a je asi 19 km dlouhý. Potok pramení u obce Řeplice a ústí do Sázavy ve Zruči nad Sázavou. Plocha povodí potoka je 78,679 km2.

Na Ostrovském potoce se nachází jedna vodní elektrárna a to MVE Ostrov u Bohdanče.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Ostrovský potok
Identifikátor 10100428
Hydrologické pořadí 1-09-01-134
Plocha povodí 78,679 km2
Celková délka 19,1 km
Délka na územé ČR 19,1 km
Země Česko

Mapa

Vodní elektrárny

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Ostrov u Bohdanče 5 kW ? GWh 1
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?