Čepel

Čepel → OhřeLabe → Severní moře

Popis

Čepel je asi 17 km dlouhý potok v okresu Litoměřice. Potok pramení u obce Straškova ústí do Ohře v Doksanech. Plocha povodí potoka je 97,399 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Čepel
Identifikátor 10100416
Hydrologické pořadí 1-13-04-065/1
Plocha povodí 97,399 km2
Celková délka 16,7 km
Délka na územé ČR 16,7 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?