Benešovský potok

Benešovský potok → SázavaVltavaLabe → Severní moře

Popis

Benešovský potok se nachází okresu Benešov a je asi 18 km dlouhý. Potok pramení u obce Pozov a ústí do Sázavy v Čerčanech. Plocha povodí potoka je 70,921 km2.

Na Benešovském potoce se nachází jedna vodní elektrárna a to MVE Mrač.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Benešovský potok
Identifikátor 10100400
Hydrologické pořadí 1-09-03-136
Plocha povodí 70,921 km2
Celková délka 18,3 km
Délka na územé ČR 18,3 km
Země Česko

Mapa

Vodní elektrárny

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Mrač 19 kW ? GWh 2
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?