Struha (Zlatotok)

Struha (Zlatotok) → Labe → Severní moře

Popis

Struha, někdy také těž Zlatotok, je asi 20 km dlouhá říčka na Pardubicku. Říčka pramení u obce Jetonice a ústí do Labe u obce Valy. Plocha povodí říčky je 57,122 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Struha (Zlatotok)
Identifikátor 10100375
Hydrologické pořadí 1-03-04-046
Plocha povodí 57,122 km2
Celková délka 20,2 km
Délka na územé ČR 20,2 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?