Vojtovický potok

Vojtovický potok → Račí potok → Kladská Nisa → Odra → Baltské moře

Popis

Vojtovický potok se nachází v Broumovském výběžku a je asi 19 km dlouhý. Potok pramení u obce Vlčice a ústí do Račího potoka. Plocha povodí potoka je 43,416 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Vojtovický potok
Identifikátor 10100371
Hydrologické pořadí 2-04-04-026
Plocha povodí 43,416 km2
Celková délka 19,4 km
Délka na územé ČR 18,3 km
Země Česko, Polsko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?