Zlatý potok

Zlatý potok → ŠlapankaSázavaVltavaLabe → Severní moře

Popis

Zlatý potok se nachází na Vysočině a je asi 21 km dlouhý. Potok pramení u obce Zborná a ústí do Šlapanky u Věznice. Plocha povodí potoka je 98,182 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Zlatý potok
Identifikátor 10100359
Hydrologické pořadí 1-09-01-053
Plocha povodí 98,182 km2
Celková délka 20,9 km
Délka na územé ČR 20,9 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?