Bojovský potok

Bojovský potok → VltavaLabe → Severní moře

Popis

Bojovský potok se nachází okresu Praha-západ a je asi 19 km dlouhý. Potok pramení u obce Kytín v Brdech a ústí do Vltavy v Měchěnicích. Plocha povodí potoka je 56,925 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Bojovský potok
Identifikátor 10100348
Hydrologické pořadí 1-09-04-008
Plocha povodí 56,925 km2
Celková délka 19,4 km
Délka na územé ČR 19,4 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?