Petrůvka

Petrůvka → OlšeOdra → Baltské moře

Popis

Petrůvka je asi 36 km dlouhá říčka ve Slezsku. Říčka pramení v Polsku u obce Zámrsk a ústí do Olše u Závady u Karviné. Plocha povodí říčky je 151,529 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Petrůvka
Identifikátor 10100347
Hydrologické pořadí 2-03-03-068
Plocha povodí 151,529 km2
Celková délka 36,1 km
Délka na územé ČR 13,7 km
Země Polsko, Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?