Slatinný potok

Slatinný potok → OhřeLabe → Severní moře

Popis

Slatinný potok se nachází na Chebsku a je asi 22 km dlouhý. Potok pramení u Aše a ústí do Ohře v Jindřichově. Plocha povodí potoka je 52,7 km2.

Jediným významným přítokem potoka je Hazlovský potok.

Na Slatinném potoce se nachází jedna vodní elektrárna a to MVE Ostroh.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Slatinný potok
Identifikátor 10100325
Hydrologické pořadí 1-13-01-015
Plocha povodí 52,7 km2
Celková délka 21,5 km
Délka na územé ČR 21,5 km
Země Česko, Německo

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Hazlovský potok 1-13-01-018 6,13 km2 6,0 km

Vodní elektrárny

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Ostroh 44 kW ? GWh 2
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?