Kejtovský potok

Kejtovský potok → TrnavaŽelivkaSázavaVltavaLabe → Severní moře

Popis

Kejtovský potok se nachází v okrese Pelhřimov a je asi 22 km dlouhý. Potok pramení u obce Obrataň a ústí do Trnavy u Přáslavic. Plocha povodí potoka je 90,901 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Kejtovský potok
Identifikátor 10100318
Hydrologické pořadí 1-09-02-053
Plocha povodí 90,901 km2
Celková délka 22,2 km
Délka na územé ČR 22,2 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?