Bechyňský potok

Bechyňský potok → LužniceVltavaLabe → Severní moře

Popis

Bechyňský potok se nachází v okresu Tábor a je asi 22 km dlouhý. Potok pramení u obce Vyhanice a ústí do Lužnice ve Veselí nad Lužnicí. Plocha povodí potoka je 126,845 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Bechyňský potok
Identifikátor 10100302
Hydrologické pořadí 1-07-04-002
Plocha povodí 126,845 km2
Celková délka 21,8 km
Délka na územé ČR 21,8 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?