Košínský potok

Košínský potok → LužniceVltavaLabe → Severní moře

Popis

Košínský potok se nachází v okresu Tábor a je asi 23 km dlouhý. Potok pramení v obci Bonkovice a ústí do Lužnice v Táboře. Plocha povodí potoka je 83,321 km2.

Košínský potok je vodárensky významným vodním tokem.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Košínský potok
Identifikátor 10100276
Hydrologické pořadí 1-07-04-073
Plocha povodí 83,321 km2
Celková délka 23,2 km
Délka na územé ČR 23,2 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?