Manětínský potok

Manětínský potok → StřelaBerounkaVltavaLabe → Severní moře

Popis

Manětínský potok se nachází na západě Čech a je asi 23 km dlouhý. Potok pramení v obci Bezvěrov a ústí do Střely u Strážiště. Plocha povodí potoka je 128,262 km2.

Na Manětínském potoce se nachází jedna vodní elektrárna a to MVE Vlkošov.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Manětínský potok
Identifikátor 10100267
Hydrologické pořadí 1-11-02-036
Plocha povodí 128,262 km2
Celková délka 23,2 km
Délka na územé ČR 23,2 km
Země Česko

Mapa

Vodní elektrárny

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Vlkošov 6 kW ? GWh 1
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?