Čižina

Čižina → OpavaOdra → Baltské moře

Popis

Čižina je asi 23 km dlouhá říčka v Nízkém Jeseníku. Říčka pramení u Horního Benešova a ústí do Opavy v Pustém Mlýně. Plocha povodí říčky je 70,915 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Čižina
Identifikátor 10100258
Hydrologické pořadí 2-02-01-071
Plocha povodí 70,915 km2
Celková délka 23,0 km
Délka na územé ČR 23,0 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?