Hostačovka

Hostačovka → DoubravaLabe → Severní moře

Popis

Hostačovka je asi 24 km dlouhá říčka na Vysočině. Říčka pramení nedaleko obce Jarošov a ústí do Doubravy v Žlebách. Plocha povodí říčky je 98,507 km2.

Jediným významným přítokem říčky je Doubravka.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Hostačovka
Identifikátor 10100250
Hydrologické pořadí 1-03-05-032
Plocha povodí 98,507 km2
Celková délka 23,8 km
Délka na územé ČR 23,8 km
Země Česko

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Doubravka 1-03-05-043 21,69 km2 13,9 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?